Transformation fra bibliotek til digital legeplads

Vi har for nylig installeret vores Tracy® Spot-løsning på biblioteket på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Biblioteket er i 3 niveauer og er åbent 24/7 og anvendes til såvel studieformål som til en række sociale formål.

Tracy® Spot sikrer en højeffektiv og styringsbaseret løsning, der på samme tid er en inspirationskilde for de studerende.

I nogle områder vil de studerende selv kunne justere farvetemperaturen og lysintensiteten, og i fremtiden vil Tracy® gøre det muligt at benytte sensorer til måling af arbejdsmiljøet på biblioteket, hvilket de studerende vil kunne observere, overvåge og udnytte i deres studieforløb.

Biblioteksområdet vil være et indendørs ‘living lab’, hvor studerende, forskere og entreprenører kan udvikle, afprøve og demonstrere intelligente “SMART”-teknologier, analysere de indsamlede data og gennemføre forsknings- og studieprojekter, samtidig med at indeklimaet, belysningen og akustikken optimeres, og de studerendes indlæringsevner øges.

Konsekvensen er, at biblioteket i sandhed bliver en teknologisk legeplads!