Hvorfor investere?

Hvorfor investere i LED iBond?

LED iBond’s teknologiplatform bygger på idéen om at montere lysdioder (LED) mellem to aluminiumslag adskilt af et isolerende mellemlag. I denne sandwichkonstruktion samles LED’er, intelligente elektroniske komponenter, data og elektrisk strøm i ét meget tyndt panel uden ekstern ledningsføring og køling. Denne patenterede teknologi giver mulighed for at skabe kraftfulde lysløsninger i næsten enhver form; løsninger som samtidig fungerer som en ‘open source’ strømkilde og digitalt netværk for ”smarte” komponenter som fx sensorer, højtalere og kameraer. Teknologien har meget brede anvendelsesmuligheder, og LED iBond har valgt at koncentrere sig om tre meget lovende markeder: intelligente bygninger, desinfektion samt vertical farming. Andre forretningsmuligheder forfølges i samarbejde med ‘spin-off’ partnere.

Business case drevet af stærke megatrends

LED iBond koncentrerer sig om at kommercialisere teknologien i tre vækstmarkeder, der alle er drevet af stærke megatrends:

Smart building-markedet

På det hurtigt voksende marked for digital automatisering af bygningsinfrastruktur giver LED iBond’s teknologiplatform utallige muligheder for at integrere intelligent lyskontrol og sensorer til dataindsamling til Internet of Things (IoT). Det globale smart building-marked vokser med næsten 12 % om året, i takt med at bygherrer og bygningsejere iværksætter energibesparende foranstaltninger, implementerer nye myndighedskrav og installerer nye intelligente komfort-funktioner i både bolig- og erhvervsejendomme.

I det vigtige markedssegment for elevatorlofter med en global installeret base på 16 millioner elevatorer er LED iBond’s teknologi positioneret til at vinde betydelige markedsandele med det tynde og alsidige lyspanel, som sikrer vedligeholdelsesfri LED-belysning med lang levetid og mulighed for at indbygge sikkerhedsudstyr og tovejskommunikation.

Markedet for desinfektionsudstyr

Ultraviolet (UV) lys dræber virus og bakterier. Med brug af de nye UV LED’er kan LED iBond’s teknologi bruges til rensning af luft og vand. Teknologien kan også anvendes som platform for små håndholdte enheder til effektiv desinfektion af overflader og komponenter. Markedet for UV desinfektionsudstyr vokser med 12 % om året, drevet dels af de tekniske, miljømæssige og finansielle fordele ved UV LED’er, dels af den stigende efterspørgsel efter løsninger til vand- og luftrensning, dels af det konkrete behov for desinfektionsløsninger til bekæmpelse af smitsomme sygdomme som eksempelvis covid-19.

Vertical farming

I vertical farming dyrkes afgrøder i lagdelte væksthuse. Vertical farming kræver intelligent og kontrollerbar belysning, effektiv ventilation, og effektiv temperaturkontrol i et kompakt miljø; krav som netop imødekommes af LED iBond’s teknologi. Det nye marked for vertical farming skønnes at vokse med 19 % om året, drevet af en stadigt voksende befolkning, fortsat urbanisering og vækst i legaliseret cannabis-produktion.

Spin-offs

For at skabe yderligere momentum forfølger LED iBond i samarbejde med spin-off-partnere desuden forretningsmuligheder i nichemarkeder med højt vækstpotentiale. Indtil videre har selskabet etableret tre spin-off-aktiviteter med underliggende produktions- og royalty aftaler: håndholdt UV desinfektionsudstyr, UV desinfektionsudstyr til luftfartsindustrien samt intelligente lysløsninger til forbedring af produktivitet og dyrevelfærd i landbrugs- og fødevaresektoren.

Aktuelle forretningsaktiviteter

En stor del af LED iBond’s aktuelle forretningsaktiviteter bygger på flagskibsproduktet Tracy®, et innovativt belysningskoncept til både bolig og erhverv (butik, kontor og restaurations- og hotelbranchen). Tracy® blev kåret som ‘Highly Commended Interior Luminaire of the Year’ ved LUX Awards i London i november 2018. LED iBond har i 2019 etableret en fuldautomatisk Tracy-produktionslinje i Farum nær København.

LED iBond har for nylig blandt andet leveret følgende løsninger:

  • Udskiftning af traditionel belysning med en intelligent belysningsinfrastruktur bestående af 3,2 kilometers Tracy®-elementer til et ‘IoT Living Lab’ på Danmarks Tekniske Universitet og dermed giver DTU’s bibliotek en grønnere profil.
  • 3600 hylder med avanceret LED-belysning til det nye Deichman Bibliotek i Oslo.
  • Elevatorlofter til danske jernbanestationer i samarbejde med ThyssenKrupp Elevator.

LED iBond støtter FNs Verdensmål

Det er afgørende for LED iBond at bringe den unikke teknologi i spil, ikke blot i forhold til selskabet egne interesser, men også til fordel for hele kloden. Selskabets teknologi er med til at aktivere både vertical farming og IoT-baserede løsninger til forbedring af velfærd og velvære for mennesker, bedre energiudnyttelse og mange andre klimainitiativer. LED iBond bidrager således til 4 af FN’s 17 verdensmål og giver også andre mulighed for at yde deres bedste til at spare energi, forbedre det globale klima, mindske CO2 udledning samt sikre føde til fremtidens globale befolkning med mere!

Investeringen

LED iBond har en stærk tro på, at de ovennævnte markedsmuligheder vil vokse markant i de kommende år.

LED iBond er en virksomhed, der er indtrådt i en betydelig vækstfase, og virksomheden søger finansiering til den fortsatte udvikling indenfor de 3 vækstmarkeder: Intelligente og grønne bygninger, UV-desinfektion og vertical farming, med spændende globale potentialer.

Provenuet fra emissionen skal primært bruges til yderligere udvidelse af salgs- og distributionskanalerne internationalt samt udvikling af nye områder indenfor UV-desinfektion og vertical farming. Provenuet skal også bruges til videreudvikling og beskyttelse af eksisterende patenter samt nye patentansøgninger. Endvidere forventes det også, at en mindre del af provenuet går til arbejdskapital samt mindre optimeringer af produktionen.

Tilmeld dig vores investornyhedsbrev?

Tilmeld dig og få de seneste selskabsmeddelelser fra LED iBond sendt direkte til din mail boks.
*Vi lover ikke at spamme dig og du kan afmelde dig til enhver tid.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag, hvis du har spørgsmål om vores produkter eller ønsker mere information. Udfyld kontaktformularen, så vil du snart høre fra os. Vi glæder os til at tale med dig!