Fusion

Lys + Data + Konnektivitet = Intelligente Omgivelser

Teknologi

LED iBond er bedre forberedt end de fleste andre på den brancheforskydning, der finder sted imellem belysnings- og IT-sektorerne, hvor de to sektorer fremadrettet i højere grad opfattes som én sektor, jf. figuren her under.

LED iBonds IPR og patenter beskytter kombinationen af elektroniske produkter og sandwich-strukturer, inklusiv brugen af:

 • LED’er
 • Sensorer
 • USB-porte
 • Antenner
 • Kameraer
 • Mikrofoner
 • Højtalere
 • Etc.

 

Fordelene omfatter ikke alene bedre varmespredning samt en fleksibel og effektiv forsyning af elektrisk strøm til de elektroniske komponenter, men dækker tillige datakommunikation gennem de  individuelle elektrisk ledende lag i sandwichstrukturen.

Dette betyder, at belysningssystemer i stigende grad bliver intelligente og computerstyrede, ligesom elektriske komponenter i stigende grad bliver integreret i lamper og belysningssystemer. LED iBond har udviklet og fremstillet produkter, som er forberedt til videre integration af IT-hardware og -software, inklusiv IoT-funktionalitet.

Eksempelvis har Tracy den samme elektriske kapacitet som et kobberkabel med en diameter på 14 mm og kan levere elektrisk strøm til ikke alene LED-belysning, men tillige til alle andre elektroniske enheder, der indbygges i Tracy enten direkte eller via valgfrie moduler, der kan tilsluttes Tracy®.

LED iBonds produkter er således forberedt på integration af alle mulige produkter fra tredjeparter. Og derfor er Tracy®:

 • i sig selv et superledende medie/”ledning”
 • et lyspanel og
 • en mulig ny forbindelse til verden udenfor, for eksempel i form af USB- eller terminalstik

 

Både Tracy® og ACP-løsninger kan drage fordel af, at det er muligt at sende data direkte gennem de elektrisk ledende lag, hvilket skaber helt nye muligheder for blandt andet Power Line Communication (PLC) imellem enheder forbundet med sandwich-strukturerne.

LED iBonds patenter omfatter brugen af alle de nævnte elektriske komponenter såvel som datakommunikation gennem de elektrisk ledende lag.