Vision og mission

Vores vision

LED iBonds vision er at fusionere teknologier på en enkelt open source-platform til vækst, menneskelig trivsel og til gavn for vores planet.

Vores mission

LED iBonds mission er at integrere lys og data i intelligente infrastrukturer for bæredygtig vækst, forbedring af menneskers sundhed og livskvalitet for alle.

Vi bidrager aktivt til 4 af FN's verdensmål

Vores patenterede LED-teknologi har mange anvendelsesmuligheder. Vores fokus er på 3 globale markeder i vækst: Intelligente bygninger, desinficerende UV-lys og vertical farming. Men vi har ikke alene ambitioner om vækst på disse markeder. Motivationen for at arbejde med netop disse globale markeder er ønsket om at gøre en reel forskel for både mennesker og klode.

LED iBond arbejder derfor strategisk aktivt for 4 af FN’s verdensmål, som grundlæggende har det til fælles, at vores patenterede LED-teknologi kan drive en udvikling inden for energibesparelser i bygninger og reduktion af CO2-udslip, bekæmpelse af vira og bakterier samt bæredygtig dyrkning af afgrøder uafhængig af landbrugsjord og med et langt mindre forbrug af vand.

FN's verdensmål nr. 2: Stop sult

LED iBonds teknologi muliggør rentabel ‘vertical farming’ i stor skala.

FN's verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel

LED iBonds teknologi kan forbedre indeklimaet og bruges til desinfektion.

FN's verdensmål nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur

LED iBonds teknologi er tilgængelig som en open source-platform for alle.

FN's verdensmål nr. 13: Klimaindsats

LED iBond fremmer udbredelsen af ​​energibesparende LED-teknologi og IoT-baserede løsninger til klimaforbedringer.